Δραστική ουσία: Clethodim

Προϊόντα που περιέχουν τη δραστική

Εμπορικό όνομα Μορφή Κατάσταση -
ARROW 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα Αποσύρθηκε
AXON 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα Αποσύρθηκε
BRIXTON Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
BRIXTON EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα Αποσύρθηκε
CENTURION NG Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
CLETHODIM INAGRO 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα Αποσύρθηκε
CLETHODIM NITROFARM 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα Αποσύρθηκε
CLETHODIM-ANORGACHIM 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα Αποσύρθηκε
CLETO Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
EXOSET 12 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
EXOSET NG Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
FALCON 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
GRASIDIM Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
JAST Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
Juniper Max Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
SELAS 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
SELECT 12 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα Αποσύρθηκε
SELECT 12 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
SELECT 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
SELECT NG Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
VETRI 24 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
VextaDim 240 EC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα